Ontstaan van de website

Industriebouwen.be is opgericht in 2013 als een eenvoudig hobbyproject. Door de overschakeling als technische tekenaar in de staalbouw van werknemer naar zelfstandige waren er minder dagelijkse contacten met werfleiders, monteurs, leveranciers, architecten, enz… Zo waren er dus ook verminderde mogelijkheden om nieuwe kennis op te doen en blijvend te groeien. Zelfstudie was de enigste juiste oplossing maar voldoende informatie vinden was niet vanzelfsprekend. De zoektocht bestond uit fabrikanten contacteren om productieprocessen te bespreken, leveranciers aanspreken om transportmogelijkheden te overlopen, professionals over hun eigen vakgebied uitvragen, anderstalige websites afschuimen om extra info te vinden,… Industriebouwen.be werd enerzijds een naslagwerk van gevonden materiaal, maar anderzijds ook een eenvoudigere bron van informatie voor eender wie op zoek was naar hetzelfde. Een beetje waarde toevoegen aan het internet zonder er iets voor terug te verwachten zou meer teweegbrengen dan gedacht.

De daarop volgende jaren groeide de kennisartikelen uit tot een 50-tal pagina’s boordevol afbeeldingen, technische tekeningen, tips, weetjes, praktische kennis van werfleiders, monteurs, producenten, enz… Met de groei van de artikelen stegen ook de bezoekersaantallen gestaag. Nergens op de website stond er iets te koop aangeboden, maar af en toe zocht een bezoeker contact op. Die hoopte dan een offerte te kunnen krijgen van producten die in de artikelen besproken werden. Na een tijdje werd duidelijk dat de website een bepaalde markt verzamelde, maar dat deze steeds teleurgesteld moest worden. Na talrijke aanvragen werd het steeds minder aangenaam om altijd opnieuw negatief te moeten antwoorden. Gesprekken werden gestart met Belgische fabrikanten om hier een antwoord op te vinden.

Ontstaan van de webshop

In september van 2017 werd gestart met de ontwikkeling van de Webshop. Doordat de producten niet eenvoudig met postpakketjes verzonden konden worden moest er heel wat code geschreven worden. Om berekeningen voor transport te kunnen maken, om prijsbepalingen van het transport op maat te kunnen maken, om de vele opties per producten correct te kunnen verwerken,… Het nam uiteindelijk 6 maanden in beslag om de shop helemaal op maat te zetten. Ook werd deze gevuld met een reeks basisproducten die de essentie van de website konden ondersteunen.

In maart van 2018 werd fase 1 van de Webshop gelanceerd. Een versie met basisfunctionaliteit en de meest elementaire producten om een antwoord te geven aan de grote vraag. Bijkomende uitbreidingen stonden in de planning als verschillende fases in de nabije toekomst, maar vrijwel direct na lancering kwamen talloze aanvragen binnen voor de meest uiteenlopende producten die in de industriebouw gebruikt werden. De daarop volgende maanden werd daarom een verscheidenheid aan producten toegevoegd die in het verlengde lagen van deze aanvragen.

Toekomst van de webshop

Met de verschillende fases die op de planning staan zal de shop nog sterk uitbreiden. Er zijn nog talloze producten die gebruikt worden in de industriebouw waar de particulier niet direct van op de hoogte is waar deze verkrijgbaar zijn. Bovendien is het bestellen van deze producten niet steeds een eenvoudig proces en wat kennis van zaken is in die gevallen best handig. Deze kennis willen we automatisch in de Webshop inbouwen zodat het proces sterk versimpeld wordt en de klant toch zijn verwachtte producten ontvangt. Met al deze uitbreidingen moet de Webshop uniek worden in zijn soort.

Met de gestage uitbreiding van de Webshop wordt er ook achter de schermen heel wat groei verwacht. Er komen dus nog spannende tijden aan en dat terwijl alles als eenvoudig hobbyproject gestart is. De essentie van de hele website zal echter niet verloren gaan. De shop is een gevolg van de kennisartikelen en de groei ervan zit er onvoorwaardelijk mee verbonden. In de toekomst zullen er dus alleen maar meer artikelen toegevoegd worden. Mochten deze minstens zo leerzaam zijn als dat er plezier is aan het schrijven, en we houden ons steeds zo dicht mogelijk bij onze missie, dan ziet de toekomst er heel rooskleurig uit.