Wat doet een ingenieur

Alles wat je moet weten in een handig overzicht.

Een ingenieur is belast met het berekenen van de integriteit van de structuur van een gebouw. Op basis van de plannen van de architect wordt een model van het gebouw gemaakt. Tenzij het om een voorstudie gaat, gaat de ingenieur meestal van start als de bouwaanvraag is goedgekeurd. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal in 3D via computermodellen. Daarna worden bepaalde gegevens van het project in rekening gebracht:

 • De dragende kracht van de grond: Het gebied kan ervoor bekend staan om goede draagkrachtige grond te hebben. Dan vertrekt men van bepaalde standaardwaarden aan de hand van tabellen die beschikbaar zijn. Indien er twijfel bestaat over de draagkracht, dan gaat men grondproeven uitvoeren om de exacte toestand vast te stellen.
  • Windbelasting: De wind zorgt voor externe krachten op een gebouw. Zowel een drukkracht van de zijde dat de wind komt als een zuigkracht aan de andere zijde. Aangezien de wind anders is tussen gebouwen op het platte land dan aan de zee, maar ook in de bergen, worden gebieden ingedeeld in terreinruwheidscategorieën:
   1. Categorie 0: Zee of kustgebied met wind aanstromend over de open zee
   2. Categorie 1: Meren of vlak en horizontaal gebied met verwaarloosbare vegetatie en zonder obstakels
   3. Categorie 2: Gebied met lage begroeiing als gras en vrijstaande obstakels (bomen, gebouwen) met een tussenruimte van ten minste 20 obstakelhoogtes
   4. Categorie 3: Gebied met regelmatige begroeiing of gebouwen of geïsoleerde obstakels met tussenruimte van ten hoogste 20 obstakelhoogtes (zoals dorpen, voorstedelijk terrein, blijvend bos)
   5. Categorie 4: Gebied waar ten minste 15 % van de oppervlakte is bedekt met gebouwen met een gemiddelde hoogte boven 15m
  Overheersende wind en snelheid in België
  • Eigen gewicht: Het gewicht van het gebouw moet mee in rekening gebracht worden voor de bepaling van de fundering. Onder het eigen gewicht verstaan we de structuur van kolommen, liggers, wanden, welfsels, dakstructuur en bedekking, lichtstraten,
  • Technieken: Aan de dakstructuur wordt het licht opgehangen, sprinklerinstallatie, verluchting, specifieke technieken voor de toekomstige activiteiten,… Dit draagt uiteraard bij aan het gewicht van het gebouw.
  • Sneeuwbelasting: In de winter kan de sneeuw op het dak voor veel extra belasting zorgen. Deze variabele last wordt ook in rekening gebracht.
  • Gebruiksbelasting: In het gebouw gaan uiteindelijk verschillende activiteiten plaats vinden. Deze zijn normaal van variabele aard: transport over de vloeren, opslag in het gebouw, archief, bureaumeubilair, activiteiten die eigen zijn aan een productieproces. Indien er zware productiemachines geplaatst worden of hoge opslagrekken, dan worden deze op voorhand ook best opgegeven. Zo kunnen de vloeren en tussenverdiepingen (en dus ook de dragende structuur) dit alles dragen.
  • Rolbrug: Een rolbrug is een variabele belasting die bij de gebruiksbelasting hoort, maar deze verdient een aparte vermelding. Op voorhand moet namelijk bepaald worden welk gewicht de brug moet kunnen tillen. Het verplaatsen van een dergelijk gewicht heeft namelijk een zware impact op de structuur bij het starten en stoppen.

  Na de gegevens, de calculatie

  Wanneer alle belastingen en randvoorwaarden bekend zijn bepaalt de ingenieur de sterkte van de kolommen en de liggers. Dit kan dan verder omgezet worden naar bepaalde staalprofielen, dimensies van betonbalken/-kolommen en hun wapening of gewoon traditioneel metselwerk en welfsels. Van al deze gegevens worden vervolgens grondplannen, gevelzichten en doorsnedes gemaakt met de aanduiding ervan. Die zichten worden dan verder aangevuld met extra details zoals de verbindingen van balken en kolommen. Dit voor zowel staal als beton. Ook komen er gegevens op van de wapening die in de vloeren en druklagen moet, zetvoegen, bematingen, hoogtepeilen,…

  Ingenieursplannen betonliggers

  Met deze plannen moet elke aannemer of constructeur het gebouw constructief kunnen rechtzetten. Uiteraard als aanvulling op de plannen van de architect. Wel wordt aanbevolen om de plannen van de ingenieur eerst door de architect te laten controleren ten opzichte van het ontwerp. Het gebeurt regelmatig dat kolommen, balken of zelfs het vloerpakket in eerste instantie niet de juiste afmetingen hebben. Daarom moet gekeken worden of de berekeningen niet te ver buiten de verwachtingen van het ontwerp vallen. Deze nieuwe informatie kan eventueel voor technische problemen zorgen bij de uitvoering van de isolatie of de waterdichting. Bij eenvoudige gebouwen zijn niet snel problemen te vinden, maar bij ingewikkelde ontwerpen of structuren gaat dit altijd wel voor bepaalde knelpunten zorgen. Deze kunnen beter op voorhand opgelost worden. Wanneer de aannemer deze problemen tijdens uitvoering tegenkomt kan het wel eens zijn dat er kostelijke oplossingen gezocht moeten worden.


  MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

  Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

  Bekijk alle artikels
  Ga naar de webshop

  Hebt u een ingenieursbureau nodig en zoja, wanneer

  Een architect is bij elk ontwerp verantwoordelijk voor de structurele integriteit van het gebouw. Bij eenvoudige woningen zijn bepaalde vuistregels voldoende om de dragende structuur voldoende sterk te krijgen. In de huidige woningbouw maakt men echter graag vaak gebruik van steeds grotere overspanningen of overhangende elementen. Vanaf dat moment wordt er al beroep gedaan op een ingenieur om de correcte (plaatselijke) berekeningen uit te voeren en alles correct te dimensioneren.

  Bij de industriebouw wordt al direct op de plannen vermeld dat de constructie moet geplaatst worden volgens berekening van een ingenieur. Men vraagt tegenwoordig voor elk gebouw dus berekeningen op. Sommige constructeurs gebruiken tabellen met bepaalde standaardwaarden voor spantafstanden, breedte en hoogte van het gebouw, dakhelling, etc… Zo kan men gewoon de dimensies of profielen van de kolommen en liggers aflezen. Tegenwoordig zijn echter niet alle industriegebouwen eenvoudige rechthoeken waar deze tabellen gebruikt kunnen worden. Er is dus vrijwel altijd een ingenieur nodig.

  Staalconstructie dakliggers en spanten

  Wat kost een ingenieur

  Net zoals bij een architect wordt de kost van de berekeningen bepaald door de grootte en complexiteit van het ontwerp. Elke ingenieur of ingenieursbureau hanteert een eigen manier van het opstellen van prijzen en deze kunnen best stevig van elkaar afwijken. Belangrijk om weten is dat de prijs meestal in relatie staat met de betrokkenheid in het project, alsook naamsbekendheid.

  Met betrokkenheid gaat het vooral over de manier van aanpak:

  • eenvoudigweg bouwplannen ontvangen, berekeningen uitvoeren en uitvoeringsplannen afleveren.
  • óf uitvoerig overleg met architect, constructeur en eventueel bouwheer met verschillende versies van berekeningen als resultaat. Zo komen ze samen tot de ideale oplossing. Ook is er uitgebreide opvolging en extra bijkomend werk aan kleinere problemen en staan ze paraat bij vragen tijdens de uitvoering van de bouwwerken.

  Net als een goede architect is een uitstekend ingenieur of ingenieursbureau zijn prijs meer dan waard, aangezien deze ruime ervaring hebben in de sector en zoveel problemen al eerder zijn tegengekomen en hebben opgelost.

  Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

  Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

  Like ons op facebook!

  De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

  Zelf een ingenieursbureau regelen of de constructeur dit laten doen

  De kost van een ingenieur wordt altijd door de bouwheer gedragen, maar deze zit vaak verborgen in de ontwikkelingskost van de constructeur. Die kost kan ook weer in andere posten verwerkt zitten zodat nooit duidelijk is wat hier precies voor betaald wordt. Om meer controle te hebben over de ontwikkeling (en de kost) van het project kan het interessant zijn om een ingenieur zo snel mogelijk in te schakelen. Afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp natuurlijk. Zo kan deze samenwerken met de architect tijdens het ontwerp om structurele oplossingen van in het begin in het ontwerp zelf op te nemen.

  Het vraagt echter wat bouwkundige kennis van de bouwheer om dit zelf te coördineren. Ook een architect die geëngageerd genoeg is om dit mee in zijn pakket op te nemen is een optie. Daarom is het voor velen een zorg minder om dit toch in het pakket van de aannemer te laten. Zo moeten de problemen door de constructeur opgelost worden en gaat dit meestal gepaard met extra kosten en ontwikkelingstijd. Eventueel is het een oplossing om zelf een projectleider aan te stellen die de verdere ontwikkeling (en opvolging) van het ontwerp voor zijn taak neemt in naam van de bouwheer.

  Ingenieur berekening staalbouw en industriebouw

  Ingenieursbureaus

  Hemeleers 3850 Nieuwerkerken Neercosenstraat 8 info@hemeleers-bvba.be hemeleers-bvba.be
  Macobo 3980 Tessenderlo Industrieweg 45 Info@Macobo.be www.Macobo.be
  StuBeCo 3900 Overpelt Hoevenstraat 155 Info@StuBeCo.be www.StuBeCo.be
  Yuvico 2000 Antwerpen De Burburestraat 37 bus 51 Info@yuvico.be www.Yuvico.be

  Enkele belangrijke opmerkingen

  • Aangezien een ingenieur belast is met het berekenen van de hele structuur van een gebouw wil het al eens gebeuren dat ze de kleinere details uit het oog verliezen. Daarom willen structuurelementen al eens in de weg komen te zitten voor bepaalde onderdelen:
   • Windverbanden in de gevels kunnen al eens opduiken voor ramen, deuren of zelfs poorten
   • Windverbanden in het dak kruisen ooit door de openingen van koepels of lichtstraten
   • Wanneer structurele problemen zich voordoen en extra kolommen toegevoegd moeten worden, omdat andere oplossingen te duur of zwaar worden, kunnen deze wel eens voor glaspartijen door komen, wat ooit visueel minder aantrekkelijke gevels kan opleveren
  • Theoretisch wordt gerekend met aslijnen die omgezet worden naar profielen. Praktisch is de koppeling van deze onderdelen niet altijd even eenvoudig uit te voeren in prefab onderdelen. Dit geeft ooit ingewikkelde of moeilijke knooppunten en kunnen visueel een grotere impact hebben dan verwacht. In een industriële hal geeft dit geen probleem, maar in kantoren of woningen kan dit al eens minder gewenst zijn.
  Bekijk de rest van de artikels

  Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *