Wanneer men in de industriebouw spreekt over enkelvelds, dubbelvelds of meervelds, dan heeft men het steeds over het aantal steunpunten dat een bepaald bouwonderdeel (nodig) heeft. Dit is belangrijk voor het verdelen van de belasting veroorzaakt door uitwendige krachten zoals wind, sneeuw, gewicht door gebruik,… De steunpunten kunnen zowel horizontaal geplaatst zijn (liggers, muren,…) als verticaal (kolommen, gordingen,…).

Enkelvelds

Wanneer men over ‘enkelvelds’ spreekt, dan kan dit heel letterlijk genomen worden, namelijk een-enkel-veld. Men overspant een bepaalde afstand in één veld, waardoor de steunpunten dus op de twee uiteinden staan. Enkelvelds of éénvelds heeft dus steeds twee steunpunten en één overspanning. De onderstaande afbeelding verduidelijkt dit direct. Volgende bouwelementen worden vaak enkelvelds toegepast: welfsels, betonpanelen, plinten,…

Enkelvelds opleg - twee steunpunten, één overspanning

Enkelvelds – schematische weergave

Dubbelvelds

Wanneer het over ‘dubbelvelds’ gaat, overspannen we een bepaalde afstand met twee velden. Hierdoor hebben we dus twee steunpunten aan de uiteinden en een steunpunt ertussen. Het ideale steunpunt staat exact in het midden om rekenkundige redenen, maar afhankelijk van de constructieve eisen is dit niet steeds strikt noodzakelijk. Bouwelementen die vaak dubbelvelds of tweevelds worden toegepast: binnendozen, steeldeck, sandwichpanelen, Z-gordingen…

Dubbelveldse opleg - drie steunpunten, twee overspanningen

Dubbelvelds – schematische weergave

Meervelds

Bij een meerveldse overspanning zijn er minstens 4 steunpunten en 3 velden om een bepaalde afstand te overbruggen, dit kunnen dus ook meerdere steunpunten zijn. Opnieuw is het ideaal als alle steunpunten op gelijke afstanden staan, aangezien dit voor de beste verdeling van de belasting kan zorgen. Bouwonderdelen die vaak meervelds worden toegepast: dakplaten, wandplaten,…

Meerveldse opleg - vier steunpunten, drie velden (of meer)

Meervelds – schematische weergave

Wanneer enkevelds, dubbelvelds of meervelds

Het aantal overspanningen of velden is vooral afhankelijk van het toegepaste element en de constructieve eisen die er aan gesteld worden.

Afhankelijk van het element

Betonpanelen, plinten, welfsels,… zijn zware elementen en worden vrijwel steeds enkelvelds toegepast, van kolom tot kolom. Hierbij is de beperking vooral het gewicht en de handelbare afmetingen.
Steeldeck, binnendozen, Z-gordingen,… worden het liefst tweevelds toegepast. Dit zijn lichte elementen waardoor hun gewicht geen beperking wordt, maar wel hun lengte. Aangezien deze elementen vaak van spant tot spant lopen en spantafstanden heel vaak 5 of 6meter zijn, worden deze elementen 10 of 12m lang. Indien deze 3 velden moeten overspannen, worden ze al 15 of 18meter lang en dit is vrij onhandig om nog relatief snel te plaatsen zonder omslachtige handelingen om schade door doorbuigen of plooien te voorkomen.
Wand- en dakplaten worden liefst meervelds toegepast, dit omdat hun eigen stijfheid relatief zwak is en niet gemakkelijk grote afstanden overbruggen. Aangezien deze elementen wel liefst in een zo lang mogelijk lengte toegepast worden om problemen met vocht en dergelijke te voorkomen, moeten deze regelmatig ondersteund worden door gordingen. Hierdoor worden meerdere dak- of wandgordingen toegepast om de overspanningen steeds te beperken.

Afhankelijk van constructieve eisen

Wanneer een element een bepaalde afstand moet overbruggen, wordt berekend wat de sterkte van het element zelf is. Voor elk element is er een bepaalde afstand waarbij het element zijn vorm blijft behouden onder belasting. Wanneer de steunpunten verder uit elkaar zouden staan zal het element beginnen vervormen of zelfs blijvend beschadigen door overdreven doorbuiging.
Vrijwel alle materialen hebben er baat bij om dubbelvelds of meervelds geplaatst te worden. Door een extra steunpunt toe te voegen wordt een bepaalde vervorming in het ene veld opgevangen door vaak dezelfde vervorming in het andere veld.

Dubbelvelds met belasting

Dubbelveldse opleg met belasting

Technische fiche

Veel bouwelementen hebben een technische fiche waar de juiste overspannigen met hun bijhorende belasting in staan vermeld. Hierbij staat ook vrijwel steeds het aantal velden vermeld die er bij horen. Wandplaten, dakplaten, steeldeck, gordingen enz,… hebben dit zeker in hun technische fiche staan. De interpretatie ervan is wel niet altijd even eenvoudig aangezien men spreekt over maximaal toegelaten doorbuiging, bepaalde vormen van belasting enz. De interpretatie van de fiches is dus vooral weggelegd voor ingenieurs of vakmensen die al vaker met de elementen gewerkt hebben.


Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord