Brandveilligheid start bij het ontwerp

Sinds juli ’94 bestaat het koninklijk besluit waarin normen werden vastgelegd voor preventie van brand en ontploffing bij nieuwbouw. Dit KB was echter niet van toepassing op industriebouw, hiervoor zou in een latere fase een bijlage aan toegevoegd worden. Na veel tegenkantingen, een speciale werkgroep en verschillende stemmingen werd in juli 2009 bijlage 6 toegevoegd aan het KB.
Van bij aanvang tot op heden blijft bijlage 6 een punt van discussie, want zowel onder de constructeurs als producenten blijft er twijfel wanneer een nieuwbouw exact conform bijlage 6 is gebouwd. Er zijn slechts een handvol mensen die perfect weten hoe bijlage 6 in de praktijk toegepast moet worden en dat zijn voornamelijk zij die in de werkgroep zetelden en de bijlage hebben opgesteld.


Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *