Premies voor verwijderen van asbest (en plaatsen van sandwichpanelen)

Voor landbouwer en tuinbouwer

Asbest en subsidies: ons woord vooraf

Als je dak vol asbest zit kijk je er waarschijnlijk al jaren tegenaan om de investering te doen om het allemaal te vervangen.  Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste. Van over het hele land krijgen we de vraag wat de goedkoopste optie is, of er geen subsidies bestaan, waar ze moeten aankloppen om premies te kunnen krijgen indien ze met sandwichpanelen bijkomend isoleren. Als land- of tuinbouwer heb je wel meer aan je hoofd dan het verwijderen van asbest en het geld kan beter voor iets anders gebruikt worden.

Maar uiteindelijk gaat iedereen er aan moeten geloven. Omdat het probleem van asbest alleen maar groter zal worden hebben we de tijd genomen om ons stevig te verdiepen in de materie. We hebben alle instanties gecontacteerd die er iets van af konden weten. Wat tijdens onze zoektocht duidelijk is geworden, is dat de regels continue veranderen, wat op het moment van schrijven waarheid was, kan vandaag al weer veranderd zijn. We doen ons best om dit steeds up-to-date te houden, maar naar onze mening weten de verschillende instanties het zelf niet altijd even goed.

Daarom leek het ons het beste om een overzicht te maken van alle mogelijkheden die er vandaag de dag beschikbaar zijn. Wil je het zelf doen om kosten te besparen, door een aannemer laten uitvoeren om je kopzorgen te besparen of wil je een gezonde mix van de twee? Hieronder vind je alles wat we op onze zoektocht zijn tegen gekomen.

Ook wij dragen ons steentje bij. Heb je asbest liggen? Koop bij ons je sandwich dakpanelen en je krijgt 5% extra korting om de last te helpen verlichten.

Alle info in dit artikel is met de grootste zorg samengesteld. De laatste update is van 15/12/2023. Kom je iets tegen dat niet meer klopt? Heb je nog een andere premie gevonden? Vind je dat iets beter verwoord kan worden?
Help ons om jullie te helpen en laat ons zeker weten wat we aan het artikel moeten wijzigen zodat iedereen er beter van kan worden.

Image
Bekijk onze sandwichpanelen

Hulp bij premieaanvraag en/of vervanging van je asbestdak

Je vraagt niet elke dag een premie of subsidie aan om je dak te vervangen, laat staan om asbest op te ruimen. We hebben alle ervaring en kennis in huis om jouw dossier samen te stellen en in te dienen. Zo kan je je eigen tijd aan nuttige dingen besteden én bespaar je op de kosten die je gaat moeten maken in de toekomst. Samen met jou gaan we op zoek voor welke premies of subsidies je in aanmerking komt en voor 350€ excl btw stellen we je hele dossier samen. Bestel je achteraf al je materialen bij ons? Dan brengen we het volledige bedrag in mindering op je aankoopbedrag. En zoals we net al schreven, koop je sandwichpanelen bij ons, dan krijg je ook nog eens 5% extra korting op je panelen.

Premies en subsidies om asbest te verwijderen of vervangen

De verschillende mogelijkheden voor jou als landbouwer of tuinbouwer
Hiernaast vind je héél bondig samengevat wat mogelijk is. Wanneer je verder naar onder scrolt ga je per kop een gecondenseerde versie vinden van de informatie die we allemaal gevonden hebben. Wil je het allemaal tot in detail lezen? Dan moet je de links volgen die we hebben toegevoegd. Let wel, de informatie kan zo snel wijzigen dat ze mogelijk niet meer actief zijn. Help anderen door ons dit laten te weten via het contactformulier.

Verwijderen van dakbedekking met asbest

Dit kan met een aannemer of zelf gedaan worden zolang het om gebonden asbest gaat, enkel een test kan dit uitwijzen. De subsidie bestaat in het ophalen van containers met het asbestafval. Door een overweldigend succes kan Ovam niet altijd dossies aannemen, jaarlijks er tijdig bij zijn is de boodschap. Klik door naar lager voor meer info.

Vervangen van asbestdaken

Het is niet noodzakelijk om de werken met een aannemer te doen, subsidie tot 50% is mogelijk, maar er zijn verschillende trappen en voorwaarden. De subsidie is van toepassing na het verwijderen van asbest en vervangen door daken met isolatie = sandwichdakpanelen of daken met enkelvoudige staalplaat = dakplaat.

Verwijdering van asbestdaken in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw (stal, opslag,...)

Verwijderen van asbestdaken en plaatsing van een nieuw dak mét zonnepanelen (niet noodzakelijk zelfde dak, wel zelfde perceel). Subsidie enkel geldig indien uitgevoerd door een aannemer. Hier komt het neer op een korting van 12€/m².

MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Verwijderen van dakbedekking met asbest

Op- en afhaling van asbestcontainer

Het is niet noodzakelijk om met aannemer te werken zolang het om gebonden asbest gaat. Dit kan echter door een expert of door een test vastgesteld worden. Werken met een aannemer is dus wel aan te raden.
 • 170 euro per container - max 2 containers per adres per jaar

 • Nodige documenten voor aanvraag
 • Exploitatienummer
 • Landbouwnummer
 • Contactgegevens (telefoon en emailadres)
 • Adres van ophaling van de dakplaten in asbest
 • Schatting oppervlakte asbestdak
 • Opmerkingen
 • Enkel dakplaten met asbest mogen afgevoerd worden
 • Platen met Pur, mogen niet in deze container ook is het niet toegelaten om de PUR van de platen af te halen of te scheiden
 • U mag de golfplaten zelf verwijderen. Het is niet verplicht om het dak te laten verwijderen door een aannemer of erkende asbestverwijderaar.
 • Geldigheid aanvraag
1 jaar, nadien moet u zich opnieuw aanmelden
 • Attest
Na de ophaling van het asbestdak ontvangt u van de OVAM een verwerkingsattest en een (of meerdere) weegbon(nen). Deze stukken volstaan om bepaalde andere subsidies aan te vragen (vb. VLIF).

Vervanging asbestdaken

Subsidie bij plaatsing van Sandwichpanelen MET geïntegreerde isolatie bij het vervanging van asbestdaken (bv sandwichdakpanelen)

Het is niet noodzakelijk om met aannemer te werken.
Koop je de sandwichpanelen bij ons? Dan geven we je 5% extra korting om de last te helpen verlichten.

 • 15%, 30%, 40% of 50%steun, afhankelijk van de duurzaamheid van de investeringen
 • Het standaard voorziene steunpercentage is 30%
 • 10% bijkomende steun voor 30%, 40% en 50% investeringen:
 •  Maximaal 300.000 euro steun per bedrijf voor de periode vanaf 2023.
    • 15% extra steun te verkrijgen indien er ook een structuurverbetering wordt gerealiseerd bij varkensstallen:

     Beter leven **/*** of gelijkwaardig

Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-05/PI%20Claim_beterleven.pdf

 • Wie komt er in aanmerking?

De steun kan aangevraagd worden via het e-loket binnen een blokperiode van 3 maanden. Indien geselecteerd, moet de start van de uitvoering van de investering aangetoond worden binnen de 2,5 maanden na de blokperiode.
Na uitvoering van de investeringen en binnen de 2,5 jaar na de blokperiode moet de betalingsaanvraag ingediend worden.
Toepassing:

 • Rundveestal
 • Varkensstal
 • Pluimveestal
 • Paardenstal
 • Schapenstal
 • Geitenstal
 • Hertenstal
 • Konijnenstal
 • Loods

Aanvragen van VLIF-steun via het e-loket (vanaf 2023)
Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/VLIF4%20Handleiding%20extern.pdf

 • Geldigheid aanvraag

Uiterste indieningsdata voor nieuwe aanvragen:
4e kwartaal: tem 15 december 2023

 • Voorwaarden

Doelgroep:

 • Landbouwbedrijven die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en een verdiencapaciteit (factorinkomen) hebben van minstens 20.000 euro.
 • Groepen van landbouwers, gedefinieerd als een rechtspersoon, waarbij alle leden- landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer én waarvan minstens de helft (en minstens drie) een verdiencapaciteit heeft van 20.000 euro.

Investeringen:

Al bij steunaanvraag voor de relevante investeringen in het bezit zijn van de nodige vergunningen, toelatingen, en machtigingen (Er zal gevraagd worden naar de uitbatingsvergunning (omgevingsvergunning/milieuvergunning). Indien er dragende constructies worden vervangen moet er ook een bouwvergunning zijn. Om zeker te zijn of er een bouwvergunning nodig is , kan men best contact opnemen met de bevoegde instanties).
Het VLIF werkt maximaal met vastgelegde eenheidskosten (De eenheidskost kan de landbouwer terugvinden op het e-loket bij zijn aanvraag) per investering. Voor een investering waarvoor geen eenheidskosten opgesteld zijn door het VLIF, zal de landbouwer over meerdere offertes moeten beschikken.
Een investering moet uitgevoerd worden op (onroerend) of ten gunste (roerend) van een exploitatie in het Vlaams Gewest.
De percelen waarop of waarlangs de investeringen plaatsvinden, zijn geregistreerd in het Geïntegreerd Beheer- en Controlesysteem of het betreft aanplantingen op en rond de bedrijfszetel.

De uitgebreide investeringslijst waarvoor steun aangevraagd kan worden, zal aangeboden worden via het e-loket en via de website. Hierin kunnen ook specifieke voorwaarden per investering opgenomen zijn.
VLIF-codelijst met subsidiabele investeringen voor het huidige kwartaal:

Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-11/VLIF4%20Codelijst%20blok%204%202023.pdf

De selectie zal gebeuren op basis van de duurzaamheidsscore per individuele investering en de onderlinge samenhang van de investeringen.

 • Extra info

Niet aan te vragen bij afbraak van een gebouw met volledige heropbouw. De isolatie zit mee verwerkt in de forfaitaire kostprijs bvb. sandwichpanelen. De dakisolatie kan dus niet apart aangevraagd worden! Indien het dak vervangen wordt door golfplaten waarbij al dan niet aparte isolatieplaten gebruikt worden dienen deze onder de code vervanging van asbestdaken: isolatie niet geïntegreerd in de dakbedekking aangevraagd te worden. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking. Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger. Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.

Link: https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-voor-land-en-tuinbouw

Vervanging asbestdaken

Subsidie bij plaatsing van Sandwichpanelen ZONDER geïntegreerde isolatie bij het vervanging van asbestdaken (bv metalen dakplaten)

Het is niet noodzakelijk om met aannemer te werken.
 • 15%, 30%, 40% of 50%steun, afhankelijk van de duurzaamheid van de investeringen
 • Het standaard voorziene steunpercentage is 30%
 • 10% bijkomende steun voor 30%, 40% en 50% investeringen:
 •  Maximaal 300.000 euro steun per bedrijf voor de periode vanaf 2023.
    • 15% extra steun te verkrijgen indien er ook een structuurverbetering wordt gerealiseerd bij varkensstallen:

     Beter leven **/*** of gelijkwaardig

Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-05/PI%20Claim_beterleven.pdf

 • Wie komt er in aanmerking?

De steun kan aangevraagd worden via het e-loket binnen een blokperiode van 3 maanden. Indien geselecteerd, moet de start van de uitvoering van de investering aangetoond worden binnen de 2,5 maanden na de blokperiode.
Na uitvoering van de investeringen en binnen de 2,5 jaar na de blokperiode moet de betalingsaanvraag ingediend worden.
Toepassing:

 • Rundveestal
 • Varkensstal
 • Pluimveestal
 • Paardenstal
 • Schapenstal
 • Geitenstal
 • Hertenstal
 • Konijnenstal
 • Loods

Aanvragen van VLIF-steun via het e-loket (vanaf 2023)
Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-10/VLIF4%20Handleiding%20extern.pdf

 • Geldigheid aanvraag

Uiterste indieningsdata voor nieuwe aanvragen:
4e kwartaal: tem 15 december 2023

 • Voorwaarden

Doelgroep:

 • Landbouwbedrijven die voldoen aan de definitie van actieve landbouwer en een verdiencapaciteit (factorinkomen) hebben van minstens 20.000 euro.
 • Groepen van landbouwers, gedefinieerd als een rechtspersoon, waarbij alle leden- landbouwbedrijven voldoen aan de definitie van actieve landbouwer én waarvan minstens de helft (en minstens drie) een verdiencapaciteit heeft van 20.000 euro.

Investeringen:

Al bij steunaanvraag voor de relevante investeringen in het bezit zijn van de nodige vergunningen, toelatingen, en machtigingen (Er zal gevraagd worden naar de uitbatingsvergunning (omgevingsvergunning/milieuvergunning). Indien er dragende constructies worden vervangen moet er ook een bouwvergunning zijn. Om zeker te zijn of er een bouwvergunning nodig is , kan men best contact opnemen met de bevoegde instanties).
Het VLIF werkt maximaal met vastgelegde eenheidskosten (De eenheidskost kan de landbouwer terugvinden op het e-loket bij zijn aanvraag) per investering. Voor een investering waarvoor geen eenheidskosten opgesteld zijn door het VLIF, zal de landbouwer over meerdere offertes moeten beschikken.
Een investering moet uitgevoerd worden op (onroerend) of ten gunste (roerend) van een exploitatie in het Vlaams Gewest.
De percelen waarop of waarlangs de investeringen plaatsvinden, zijn geregistreerd in het Geïntegreerd Beheer- en Controlesysteem of het betreft aanplantingen op en rond de bedrijfszetel.

De uitgebreide investeringslijst waarvoor steun aangevraagd kan worden, zal aangeboden worden via het e-loket en via de website. Hierin kunnen ook specifieke voorwaarden per investering opgenomen zijn.
VLIF-codelijst met subsidiabele investeringen voor het huidige kwartaal:

Link: https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2023-11/VLIF4%20Codelijst%20blok%204%202023.pdf

De selectie zal gebeuren op basis van de duurzaamheidsscore per individuele investering en de onderlinge samenhang van de investeringen.

 • Extra info

Het milieukundig luik van de omgevingsvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Indien het dak geïsoleerd is,

kan de isolatie apart aangevraagd worden. Let op! Indien de isolatie geïntegreerd is in de dakbedekking moet u de code ""vervanging van asbestdaken: dakbedekking met geïntegreerde isolatie"" aanvragen. Enkel het gedeelte van de dakoppervlakte dat vóór de investering uit asbesthoudend materiaal bestond, mag onder deze code aangevraagd worden. Het gedeelte van het dak dat vóór de investering niet uit asbesthoudend materiaal bestond kan niet onder deze code aangevraagd worden, maar wél onder de code ruwbouw-dakbedekking (enkel van toepassing op nieuwbouw). Er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger (OVAM). Een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie. Indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar, een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval. Indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden. De lijst met erkende asbestverwijderaars en de veiligheidsvoorschriften om asbest te verwijderen, vindt u op de website van OVAM.

Link: https://ovam.vlaanderen.be/ondersteuning-voor-land-en-tuinbouw

Verwijdering asbestdaken in combinatie met zonnepanelen voor dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw

Subsidie bij verwijderen van asbest in combinatie met zonnepanelen voor een dak van een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw

Het is niet noodzakelijk om met aannemer te werken.
 • 12€ euro / m²
Als u voldoet aan de voorwaarden, hebt u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/m².
 • Wie komt er in aanmerking?

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
De facturen van de asbestverwijdering gelden vanaf 01/01/2022 tot 31/12/2025
Het gaat over asbesthoudende materialen van de dakbedekking (vb. golfplaten, leien,…) of het onderdak.
De kosten voor “afvoerplicht asbest” worden omschreven op de factuur
Je offerte én voorschotfactuur (datum voor 1/1/2024) van de asbestverwijdering moeten ingediend zijn voor 1 april 2024
Je zonnepanelen moeten in dienst genomen zijn na de datum van je voorschotfactuur en voor 01/01/2026 en ingediend voor 1/4/2026

Premievoorwaarden
Informatieblad 2023
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-12/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen-ondernemingen-lokale-besturen-premie-2023-informatieblad.pdf

Premiebedrag
12/m² per m² asbestverwijdering.

Attest
Attest aannemer

https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-12/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen-ondernemingen-lokale-besturen-premie-2023-attest-aannemer.pdf

Attest asbestverwijdering 2023
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-12/premie-asbestverwijdering-2023-attest-aannemer.pdf

 • Geldigheid aanvraag

U vraagt de premie aan in 2 stappen:

 1. Activatie premie-aanvraag: u kunt de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024 via het premieloket van (Fluvius( https://www.fluvius.be/nl/premies/premies-voor-bedrijven/asbestverwijdering-niet-verwarmde-gebouwen-plaatsing-zonnepanelen ). U voegt bij het aanvraagformulier een bewijs van ondertekende offerte of ondertekende bestelbon en minstens een voorschotfactuur van 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022 of 2023.
 2. Vervolledigen premie-aanvraag: nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst (en uiterlijk op 31 december 2025 bij Fluvius aangemeld zijn), kunt u de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 maart 2026.
 • Voorwaarden
 • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen.
 • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een (voorschot)factuur van minstens 10% betaald zijn tussen 1-1-2022 en 31-12-2023.
 • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2025 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering.
 • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken.
 • Extra info

Bij activatie van de premie-aanvraag.
Aanvraagformulier.

 • Offerte voor asbestverwijdering en asbestafvoer (beide gedateerd in 2022 of 2023) of voor deelnemers aan het aan een het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, het bewijs van aanmelding bij dit sectorprotocol. Deze aanmelding kan ook dateren van in 2021.
 • Een voorschotfactuur, voorschotfacturen of een factuur voor de volledige asbestverwijdering en de afvoer van asbesthoudend materiaal die dateert van of dateren van 2022 of 2023. Voor deelnemers aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, volstaat een (voorschot)factuur voor de asbestverwijdering die dateert van 2022 of 2023.
 • Een bewijs dat minstens 10% van het voorschot voor de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van asbesthoudend materiaal betaald is in 2022 of 2023.

Bij de vervollediging van de premie-aanvraag:
Aanvraagformulier.

 • Attest van de aannemer betreffende de asbestverwijdering.
 • Attest van de aannemer betreffende de plaatsing van de zonnepaneleninstallatie.
 • Alle facturen die betrekking hebben op de asbestverwijdering en desgevallend de afvoer van het asbesthoudend materiaal.

Er zijn geen voorwaarden wat betreft het herbekleden van het dak. Dit kan dus met sandwichdakpanelen, gewone dakplaten of andere materialen.

Abonneer je en ontvang gratis industriebouw-tips!


Door je in te schrijven ontvang je gratis periodiek tips en promoties voor industriebouwen.


Laat ons helpen, formulieren zijn ons ding

 • De regelgeving verandert continue. Het is niet eenvoudig om dit artikel steeds up-to-date te houden.
 • Omdat we vaker aanvragen indienen zien we al snel wat er eventueel mist. Daardoor lopen onze aanvragen gemiddeld sneller doorheen het proces dan wanneer je het zelf doet.
 • Ontzorgen is een hele opluchting. We vragen naar de nodige gegevens, verder moet je niets meer doen.
 • Omdat we merken dat voor sommigen de financiële kost te hoog ligt, willen we ons steentje voor een gezonder leefmilieu bijdragen en krijg je van ons 5% extra korting op sandwich dakpanelen.
Ja, help mij met mijn formulieren

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *