Hoekafwerking met plooiwerk - sandwichpaneel naar hout

Alles wat je moet weten in een handig overzicht.

Zoekt u een detail voor afwerking maar staat het hier niet op de pagina?
We helpen graag meedenken en maken er gelijk een tekening van.

Om de overgang van sandwichpanelen naar hout uit te werken wordt er soms gewerkt met plooiwerk op maat. Dit is bijna steeds in dezelfde kleur als de sandwich tenzij het plooiwerk een contrasterende werking moet hebben. Dit geeft steeds een strak resultaat en bij een goede uitvoering zorgt dit ook ineens voor een waterdichte oplossing. Mits wat goede planning, extra werk en doordachte detaillering kan een detail zelfs naar EPB-eisen correct uitgewerkt worden. Zonder (of toch een minimale) koude brug en zelfs luchtdicht.

De eenvoudigste manier om een gebouw te bekleden met sandwichpanelen en hout is door eerst het gebouw volledig in sandwichpanelen uit te werken. Zo is het geheel al direct correct geïsoleerd en is er tegelijk een strakke achtergrond waar de houten afwerking tegen gezet kan worden. Enkel naar waterdichting toe moet er mogelijk op sommige plaatsen wat extra aandacht besteed worden.

Een goede voorbereiding met correcte detaillering is cruciaal om niet met onnodige hoeken in het plooiwerk te eindigen. Ook de breedte wordt in de meeste gevallen zo smal mogelijk gehouden zodat het plooiwerk niet te log oogt. Hieronder volgen vele details en mogelijkheden, elk met hun voor- en nadelen.

Plooiwerk op maat

Volgende regels gelden vrijwel steeds voor alle details:

 • Bij sandwichpanelen met verborgen bevestiging is het belangrijk om met het plooiwerk de noodzakelijk zichtbare schroeven ook te bedekken. Bij overgangen moet namelijk vaak een paneel verzaagd worden waardoor de dieperliggende lip verdwijnt en een schroef door de buitenplaat en zo het volledige paneel getrokken moet worden.
 • De sandwichpanelen worden steeds met een gevulkaniseerde, drukverdelende ring onder de schroefkop vastgeschroefd. Het plooistuk wordt met zelfborende staalschroeven geplaatst. Ook met gevulkaniseerde, drukverdelende ring. Deze schroeven worden vaak met een kleurkapje afgedekt. Een gelakte schroef in de kleur van de panelen is een betere optie.
Randafwerking plooiwerk
 • Het plooiwerk heeft steeds twee lippen die aansluiten met de sandwichpanelen. Deze aansluiting moet strak tegen het metaal zitten. Bij het plooien van de afwerkstukken zijn hier wat extra mogelijkheden. Deze zijn wel afhankelijk van de het type plooibank dat gebruikt wordt en de beperkingen ervan:
  • In plaats van een rechte lip kan deze op het einde nog een klein knikje gegeven worden van een enkele mm’s en enkele graden. Bij het aandraaien van de schroef zal het knikje voor wat spanning zorgen en zo de aansluiting verzekeren.
  • In plaats van een klein knikje kan het uiteinde van de lip de volledige 360° omgeplooid worden. Dit zorgt enerzijds dat de kopse zijde van het plaatstaal verdwijnt en anderzijds voor een plaatselijke verdikking aan het uiteinde. Bij het aandraaien van de schroef zal de (minimale) lege ruimte erachter er voor zorgen dat de verdikking tegen het paneel wordt getrokken.

Detail sandwichpaneel naar hout buitenhoek optie 1

Vertrokken wordt van een standaard hoekafwerking met sandwichpanelen, beide onder verstek zodat de isolatie reeds doorloopt. Op de panelen wordt daarna een horizontaal regelwerk geplaatst, eventueel met extra isolatie. Een zwarte waterkering wordt daarna aangebracht om de schaduwvoegen donker te houden en de isolatie droog te houden. Op de hoek wordt de waterkering eventueel hoek om op de sandwichpanelen gekleefd. Wanneer de verticale (of horizontal) houten afwerkingslatten geplaatst zijn wordt het plooiwerk over de hoek gezet die de onmogelijk te vermijden schroeven afdekt en de aansluiting zo met het hout maakt. Op de gevel met het hout is het afwerkprofiel wat breder gehouden om deze duidelijk zichtbaar te houden.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Plooiwerk
 4. Hulpstaal
 5. Schroef sandwichpaneel
 6. Gelakte schroef of rivet
 7. Houten regelwerk
 8. (zwarte) waterkering
 9. Houten afwerking
Detail grote buitenhoek sandwich naar hout

Detail sandwichpaneel naar hout buitenhoek optie 2 – smalle afwerking

Een iets minder intensief detail omdat een sandwichpaneel enkel ingekort moet worden en niet 2x onder verstek gezaagd. Op deze manier kan de bevestigingsschroef ook dichter bij de hoek gezet worden waardoor de afwerking veel smaller en strakker gehouden kan worden. Voor de rest loopt het detail gelijk met optie1. Houten regelwerk met isolatie, waterkering en afwerkingslatten. Hier is verder gekozen om de lip aan de zijde van het hout zonder trap te voorzien en strak in hetzelfde vlak te houden. De koude brug wordt vermeden door tussen het regelwerk isolatie te steken die de overgang tussen de twee sandwichpanelen afdekt.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Plooiwerk
 4. Hulpstaal
 5. Schroef sandwichpaneel
 6. Gelakte schroef of rivet
 7. Houten regelwerk
 8. (Zwarte) waterkering
 9. Houten afwerking
detail plooiwerk op hoek met sandwichpaneel en hout

Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

Like ons op facebook!

De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

Detail sandwichpaneel naar hout op metselwerk - buitenhoek optie 1

Plaatsing van sandwichpanelen en houten regelwerk kan ook tegen metselwerk. In dit detail is zowel een verticaal als horizontaal regelwerk voorzien. Dit om het plooistuk zo smal mogelijk te voorzien aan de zijde van het hout. Het sandwichpaneel wordt op het einde vast getrokken tegen de verticale regel waarna de waterkering van over de horizontale regels weer op het paneel wordt vastgekleefd. Aan de zijde van het hout kan een trap in het plooiwerk vermeden worden en door het horizontale regelwerk zo smal mogelijk te houden kan aan de zijde van de sandwich de breedte ook beperkt gehouden worden.

 1. Sandwichpaneel
 2. Plooiwerk
 3. Schroef sandwichpaneel
 4. Gelakte schroef of rivet
 5. Isolatie
 6. Dragend metselwerk
 7. Horizontaal regelwerk
 8. (Zwarte) waterkering
 9. Houten afwerking
 10. Verticaal regelwerk
Strakke aansluiting van sandwichpaneel met houtlatten

Detail sandwichpaneel naar hout op metselwerk - buitenhoek optie 2

Als variant op het voorgaande detail wordt hier slechts één keer een regelwerk geplaatst. Hierdoor moeten de schroeven van het sandwichpaneel in de koppen van de regels getrokken worden. Dit zorgt er wel voor dat de schroef heel dicht bij de hoek kan zitten waardoor een heel smalle lip op de gevel van de sandwichpanelen zit. Aan de zijde van het hout moet dan wel een langere lip voorzien worden om tot op het hout te geraken. Een trap kan wel vermeden worden. De waterkering wordt zoals bij alle details gekleefd op de buitenzijde van het sandwichpaneel.

 1. Sandwichpaneel
 2. Plooiwerk
 3. Schroef sandwichpaneel
 4. Gelakte schroef of rivet
 5. Deels binnenplaat verwijderen
 6. Isolatie (met horizontaal regelwerk)
 7. Dragend metselwerk
 8. (Zwarte) waterkering
 9. Houten afwerking
Detail afwerking op hoek van houtlatten met sandwichwandpaneel

MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Detail sandwichpaneel naar hout aan binnenhoek

Vertrokken wordt van een binnenhoek in sandwichpanelen. Zo is er reeds een geïsoleerde structuur die als stevige achtergrond kan dienen. Met een eenvoudig regelwerk en waterkering kunnen de houten latten vlot tegen de gevel bevestigd worden. Enkel naar waterdichting in de hoek zelf moet er nog even wat aandacht aan besteed worden. Ofwel wordt een galva stuk plooiwerk met kit in de hoek vastgezet om de overgang tussen de panelen te dichten. Ofwel wordt de waterkering tegen het sandwichpaneel verkleefd ter hoogte van de houten afwerklatten.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Galva L-profiel
 4. Hulpstaal
 5. Schroef sandwichpaneel
 6. Horizontaal regelwerk
 7. (Zwarte) waterkering
 8. Houten afwerking
Detail afwerking binnenhoek van sandwichpaneel met houtlatten

Detail sandwichpaneel naar hout tegen metselwerk met een binnenhoek

Wanneer de binnenhoek uit dragend metselwerk bestaat moet voor zowel de sandwichpanelen als de houten latten een regelwerk voorzien worden. Als eerste moeten de sandwichpanelen geplaatst worden. De buitenplaat moet deels verwijdert worden zodat de isolatie kan doorlopen. Voor een betere waterdichting kan een galva hoek van 1mm geplaatst worden. De aansluiting met het sandwichpaneel wordt waterdicht gekit en de waterkering wordt verder op het profiel gekleefd.

 1. Sandwichpaneel
 2. Galva L-profiel
 3. Schroef sandwichpaneel
 4. Deel buitenplaat verwijderen
 5. Isolatie (met horizontaal regelwerk)
 6. Dragend metselwerk
 7. Kitvoeg
 8. Regelwerk
 9. (Zwarte) waterkering
 10. Houten afwerking
Detail afwerking binnenhoek zonder plooiwerk hout naar sandwichpaneel

Wat extra woorden

Het plaatsen van afwerking is geen wetenschap. Er zijn wat punten om rekening mee te houden, maar verder is afwerking perfect op maat te plooien. Voor elke situatie zijn dus vaak meerdere oplossingen en mogelijkheden te bedenken. De perfecte oplossing is er mogelijk niet altijd, dan wordt het een kwestie van eliminatie en de beste optie over te houden. Bovenstaand zijn verschillende standaarddetails uitgewerkt die vaak kunnen voorkomen, maar ook deze hebben soms duidelijk voor- of nadelen.

Om tijd te winnen wordt plooiwerk vaak in één stuk gemaakt, zo moet er maar 1x geplaatst en geschroefd worden. Er kunnen echter perfect situaties voordoen waar het mogelijk strakker en netter is om met twee delen te werken. Vaak gaat het dan om een dieper liggend stuk dat een aanslag creëert om het tweede stuk op vast te zetten. Dit kost meer tijd en kan dus qua budget een struikelpunt zijn.

Zoekt u een detail voor afwerking maar staat het hier niet op de pagina?
We helpen graag meedenken en maken er gelijk een tekening van.

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *