Hoekafwerking met plooiwerk - sandwichpaneel naar metselwerk

Alles wat je moet weten in een handig overzicht.

Zoekt u een detail voor afwerking maar staat het hier niet op de pagina?
We helpen graag meedenken en maken er gelijk een tekening van.

Om de overgang van sandwichpanelen naar metselwerk uit te werken wordt er vaak gewerkt met plooiwerk op maat. Dit is bijna steeds in dezelfde kleur als de sandwich tenzij het plooiwerk een contrasterende werking moet hebben. Dit geeft steeds een strak resultaat en bij een goede uitvoering zorgt dit ook ineens voor een waterdichte oplossing. Mits wat goede planning, extra werk en doordachte detaillering kan een detail zelfs naar EPB-eisen correct uitgewerkt worden. Zonder (of toch een minimale) koude brug en zelfs luchtdicht.

Een goede voorbereiding is wel cruciaal omdat het metselwerk eerste geplaatst wordt en de sandwichpanelen met afwerking pas achteraf volgen. Het metselwerk moet dus nauwkeurig uitgevoerd worden zodat de afwerking ook volgens verwachting geplaatst kan worden. Indien het metselwerk te ver vooruit of achteruit staat, moet het plooiwerk onnodige hoeken of lange zijden hebben wat lomp kan ogen. Hieronder volgen vele details en mogelijkheden, elk met hun voor- en nadelen.

Plooiwerk op maat

Volgende regels gelden vrijwel steeds voor alle details:

 • Bij sandwichpanelen met verborgen bevestiging is het belangrijk om met het plooiwerk de noodzakelijk zichtbare schroeven ook te bedekken. Bij overgangen moet namelijk vaak een paneel verzaagd worden waardoor de dieperliggende lip verdwijnt en een schroef door de buitenplaat en zo het volledige paneel getrokken moet worden.
 • De sandwichpanelen worden steeds met een gevulkaniseerde, drukverdelende ring onder de schroefkop vastgeschroefd. Het plooistuk wordt met rivetten of zelfborende staalschroeven geplaatst. Deze laatste ook met gevulkaniseerde, drukverdelende ring. Deze schroeven worden vaak met een kleurkapje afgedekt. Een gelakte schroef in de kleur van de panelen is een betere optie.
Image
 • Het plooiwerk heeft steeds twee lippen die aansluiten met de sandwichpanelen. Deze aansluiting moet strak tegen het metaal zitten. Bij het plooien van de afwerkstukken zijn hier wat extra mogelijkheden. Deze zijn wel afhankelijk van de het type plooibank dat gebruikt wordt en de beperkingen ervan:
  • In plaats van een rechte lip kan deze op het einde nog een klein knikje gegeven worden van een enkele mm’s en enkele graden. Bij het aandraaien van de schroef zal het knikje voor wat spanning zorgen en zo de aansluiting verzekeren.
  • In plaats van een klein knikje kan het uiteinde van de lip de volledige 360° omgeplooid worden. Dit zorgt enerzijds dat de kopse zijde van het plaatstaal verdwijnt en anderzijds voor een plaatselijke verdikking aan het uiteinde. Bij het aandraaien van de schroef zal de (minimale) lege ruimte erachter er voor zorgen dat de verdikking tegen het paneel wordt getrokken.
 • Het plooiwerk zal tegen de sandwich steeds strak aansluiten bij een juiste plaatsing, maar metselwerk is veel onregelmatiger en vraagt wat extra aandacht. De aansluiting van het plooiwerk met het metselwerk kan verbeterd worden door:
  • Aanbrengen van een kitvoeg die de opening tussen plooiwerk en metselwerk afdicht. Dit kan in een neutrale kleur overeenkomend met het voegwerk zijn of op RAL-kleur overeenkomend met het plooiwerk. Door het onregelmatige metselwerk kan een kitvoeg slordig ogen. Het best kan dus een kleur gekozen worden die bij het metselwerk aansluit en strak tegen het plooiwerk aankomt.
  • Een allesklevende kit kan ook in een dikke streng aangebracht worden op de achterkant van het plooiwerk zodat de kit tegen het metselwerk kleeft. Zo ontstaat een schaduwvoeg die verder wel gewoon waterdicht is.
  • Een langzaam expanderende strip kan aangebracht worden op de achterzijde van het plooiwerk. Na plaatsing zal deze nauw aansluiten tegen het metselwerk wat voor een waterdichte oplossing zorgt.

Detail sandwichpaneel tegen metselwerk buitenhoek optie 1

Dit is een optimistisch detail omdat het paneel zelden perfect zal uitkomen. Mocht het toch zo zijn, dan kan de schroef in de dieper liggende lip vallen en kan met een eenvoudig L-vormig stuk plooiwerk het geheel afgedekt worden. De binnenhoek die tussen het plooiwerk en het metselwerk ontstaat kan eenvoudig afgekit worden. Dit detail is vooral elegant omdat het metselwerk op de volledige gevel zichtbaar blijft en er geen dunne streep metaal de hoek vast grijpt.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Schroef sandwichpaneel
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Metselwerk
 7. Kitvoeg
Detail sandwichpaneel tegen muur

Detail sandwichpaneel tegen metselwerk buitenhoek optie 1b

Dit is een meer realistisch detail waarbij de schroef op het ingekorte paneel zit en dus moet afgedekt worden met verhoogd plooiwerk. Verder wordt de aansluiting met het metselwerk weer proper afgekit.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Schroef sandwichpaneel
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Metselwerk
 7. Kitvoeg
Aansluiting van wandpaneel met metselwerk

Detail sandwichpaneel tegen metselwerk buitenhoek optie 2

Net zoals optie 1 is dit detail optimistisch getekend. Het paneel komt niet altijd exact met de verdiepte lip op het einde uit. In dit geval kan wel een strakke plaat hoekom geplaatst worden. Hoe breder het metselwerk hoe meer kans dat de hoek niet mooi aansluit. Extra verlijming tussen plooi- en metselwerk aan de laatste lip zal er zeker voor zorgen dat de hoek op zijn plaats blijft.
Let wel, afhankelijk van de dikte van het plooiwerk kan de lange lip te lang worden waardoor de plaat niet meer voldoende stijf blijft en begint te golven. Een klein V-vormige knik t.h.v. de overgang tussen metselwerk en sandwich zorgt voor meer sterkte over de volledige breedte.
Indien het paneel inderdaad ingekort moet worden en de schroef bovenop ligt wordt zoals bij optie 1b een verhoging in het plooiwerk voorzien.

Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

Like ons op facebook!

De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

Detail sandwichpaneel tegen geïsoleerd metselwerk

Om een opliggende schroef te vermijden kan gewerkt worden met een galva U-profiel van 2mm. Dit wordt als binnenmaat 2mm breder geplooid dan het paneel zodat dit er netjes in schuift. Het profiel wordt vastgezet op het metselwerk met betonschroeven, slagpluggen of andere. Indien het sandwichpaneel moet aansluiten op isolatie wordt de binnenschil over een beperkte afstand verwijdert zodat de isolatie netjes doorloopt en de koude brug vermeden wordt. De afwerking wordt daarna vastgezet op de buitenste lip van het U-profiel wat tegelijk het paneel vast zet.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Galva U
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Verwijderde binnenplaat
 7. Betonschroef
 8. Metselwerk
 9. Isolatie
 10. Dragend metselwerk
Aansluiting van sandwichpaneel met gevelmetselwerk

Detail sandwichpaneel tegen geïsoleerd metselwerk optie 2

Wanneer het metselwerk (mogelijk bewust) niet uitlijnt met het sandwichpaneel kan het plooiwerk altijd met een kleine knik voorzien worden. Het is mogelijk om het plooiwerk volledig over de kop van het metselwerk te voorzien. Ook kan dit gezien worden als een binnenhoek en afgewerkt worden volgens één van onderstaande details.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Galva U
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Verwijderde binnenplaat
 7. Betonschroef
 8. Metselwerk
 9. Isolatie
 10. Dragend metselwerk
Detail sandwichwandpaneel met gemetste muur

MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Detail sandwichpaneel tegen metselwerk met een binnenhoek optie 1

Een binnenhoek kan best met een zo klein mogelijk profiel afgewerkt worden om het een strak resultaat te geven. Zoals het allereerste detail op deze pagina kan dat met een naar binnen gekeerd L-profiel waarna de overgang afgekit wordt. Dit kan ook met een naar buiten gekeerd L-profiel. Wanneer een langzaam expanderende strip wordt gebruikt voor de waterdichting moet er niet gekit worden. Bij een verzaagd paneel met opliggende schroef moet er natuurlijk een extra trap in het plooiwerk gemaakt worden.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Schroef sandwichpaneel
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Metselwerk
 7. Langzaam expanderende streng
Detail plooiwerk voor binnenhoek van metselwerk met sandwichpaneel

Detail sandwichpaneel tegen (geïsoleerd) metselwerk met een binnenhoek optie 2

Het L-profiel kan ook met een naar binnen gedraaid uiteinde voorzien worden. Zo ontstaat een smalle, gecontroleerde opening die eenvoudig gekit kan worden voor een zeer strakke aansluiting die ook waterdicht is.
In dit detail is er ook oog voor een aansluiting zonder koude brug. In het geval van een afgezaagd paneel met opliggende schroef verdwijnt deze achter het metselwerk.
Dit detail gaat er wel van uit dat het sandwichpaneel geplaatst wordt voordat er metselwerk geplaatst wordt. Het is echter interessanter om te wachten met plaatsing van sandwichpanelen tot na het metselwerk omdat schade aan de buitenst staalplaat zeer snel kan gebeuren. Indien het sandwichpaneel achteraf geplaatst wordt moet het plooiwerk dus eventueel aangepast worden om de (opliggende) schroeven te bedekken.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Schroef sandwichpaneel
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Metselwerk
 7. Isolatie
 8. Dragend metselwerk
Detail binnenhoek sandwichwandpaneel met muur

Detail sandwichpaneel en metselwerk in dezelfde lijn

Dit detail is vooral afhankelijk van het verschil in dikte van het metselwerk en de sandwichpanelen. Ook de uitlijning van de panelen met eventuele isolatie in het metselwerk bepaalt het verschil in diepte. Door te werken met een eenvoudig L-profiel dat tegen het metselwerk aangezet wordt blijft het geheel eenvoudig met een proper resultaat als gevolg.

 1. Staalstructuur
 2. Sandwichpaneel
 3. Afwerking
 4. Schroef sandwichpaneel
 5. Gelakte schroef of rivet
 6. Metselwerk
 7. Kitvoeg
Afwerking sandwichpaneel in zelfde gevel als metselwerk

Wat extra woorden

Het plaatsen van afwerking is geen wetenschap. Er zijn wat punten om rekening mee te houden, maar verder is afwerking perfect op maat te plooien. Voor elke situatie zijn dus vaak meerdere oplossingen en mogelijkheden te bedenken. De perfecte oplossing is er mogelijk niet altijd, dan wordt het een kwestie van eliminatie en de beste optie over te houden. Bovenstaand zijn verschillende standaarddetails uitgewerkt die vaak kunnen voorkomen, maar ook deze hebben soms duidelijk voor- of nadelen.

Om tijd te winnen wordt plooiwerk vaak in één stuk gemaakt, zo moet er maar 1x geplaatst en geschroefd worden. Er kunnen echter perfect situaties voordoen waar het mogelijk strakker en netter is om met twee delen te werken. Vaak gaat het dan om een dieper liggend stuk dat een aanslag creëert om het tweede stuk op vast te zetten. Dit kost meer tijd en kan dus qua budget een struikelpunt zijn.

Zoekt u een detail voor afwerking maar staat het hier niet op de pagina?
We helpen graag meedenken en maken er gelijk een tekening van.

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *