Projectleider voor de bouwheer

Alles wat je moet weten in een handig overzicht.

De bouwheer kan beslissen om niet één aannemer te gebruiken die alle werken uitvoert (of met onderaannemers werkt), maar zelf verschillende aannemers aan te stellen. Dit vraagt natuurlijk heel wat coördinatie. Omdat de werken van verschillende onderaannemers elkaar correct moeten opvolgen neemt een algemene aannemer steeds een extra marge op de prijs van de onderaannemer, dat zorgt voor een bijkomende winst en dekt tegelijk de kosten van deze coördinatie.


Wanneer de bouwheer zelf het werk verdeelt onder verschillende aannemers wordt deze kost uit de offertes geknipt en wordt de prijs beter onder controle gehouden. Zo kunnen ook meerdere aannemers voor specifieke bouwonderdelen aangeschreven worden waardoor de offertes vaak scherper eindigen en de prijs nog lager kan liggen. Dit vraagt echter best wat bouwkundige kennis van de bouwheer om dit zonder veel problemen te laten verlopen. Bovendien moet de coördinatie dan zelf gedaan worden en er moet ook steeds controle gebeuren van de uitgevoerde werken op een dagelijkse basis om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Uiteraard staat de architect de bouwheer hier in bij, maar hoofdzakelijk controle op uitgevoerde werken en zelden op dagelijkse basis, bovendien is coördinatie niet direct onderdeel van het basispakket van een architect.


Projectleider industriebouw

Een projectleider kan door de bouwheer aangesteld worden om al deze zorgen op zich te nemen. De bouwheer wordt bijna volledig ontlast en moet enkel nog beslissingen nemen wanneer er problemen voorkomen die geld kosten of er afgeweken moet worden van de plannen. Door de ervaring van projectleiders loopt hun planning meestal zeer correct, worden voorbereidingen zeer goed uitgevoerd zodat problemen tot een minimum worden herleid en eventuele problemen vrij snel en correct worden opgelost.

De taken van een projectleider:

  • Ontleding van de plannen: doordat de projectleiders zeer veel praktische ervaring hebben met projecten van dergelijke afmetingen gaan ze de plannen ontleden en uitzoeken of alles uitvoerbaar is zoals de architect het voorzien heeft. Pijnpunten worden er uit gehaald en in overleg met de architect en bouwheer worden eventuele aanpassingen aan de plannen gedaan.
  • Planning: wanneer de bouwplannen goedgekeurd zijn wordt een voorlopige planning opgesteld die doorheen het project af en toe zal worden bijgesteld, aannemers worden steeds opgevolgd om zo veel mogelijk de planning aan te houden.
Administratie van projectleider
  • Opvragen van offertes: de projectleider contacteert verschillende aannemers om offertes op te vragen. De meetstaat van de architect wordt op dit moment best nog eens gecontroleerd zodat er geen verkeerde hoeveelheden bij de verschillende posten staan. Zo staan de juiste materialen of diensten op de offertes en moeten achteraf geen meerprijzen gefactureerd worden.
  • Plaatsen van bestellingen: na controle van de inhoud van de offertes en nazicht of de raming van de architect klopt, worden in samenspraak met de bouwheer de bestellingen geplaatst en de aannemers aangesteld.
  • Contact met de nutsmaatschappijen: verschillende aanvragen moeten tijdig ingediend worden, formulieren moeten opgesteld worden, tijdelijke aansluitingen moeten geplaatst worden,…
  • Werfvergaderingen: de projectleider treed op als vertegenwoordiger van de bouwheer op de werfvergadering. In vele gevallen is de bouwheer ook aanwezig, maar de projectleider behandelt samen met de architect alle problemen, planning, vragen en meer. De bouwheer moet vooral stalen van de aannemers bekijken en kiezen, goedkeuring geven over oplossingen die meer kosten of mogelijk ook minder door voorstellen om processen te versimpelen,…
  • Controle van het werfverslag: de architect is meestal verantwoordelijk voor het opstellen van het werfverslag, de projectleider doet controle om zeker te zijn dat de afspraken correct zijn opgenomen aangezien de aannemers deze verslagen gebruiken om later hun meer- of minprijzen mee te verantwoorden. Ook oplossingen van problemen worden hierin opgenomen en kunnen zo nog een keer beoordeeld worden op hun haalbaarheid.
  • Controle van de werf: Wanneer er werken worden uitgevoerd zal de projectleider regelmatig de werf bezoeken om er zeker van te zijn dat de werken volgens afspraak of volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. Visuele inspectie van het project is vooral belangrijk aangezien er tijdens de werken best wat beschadigingen zullen gebeuren. Het is belangrijk deze tijdig te ontdekken en de aannemer die er verantwoordelijk voor is aan te stellen voor de reparatie. Ook controle van afmetingen is zeer belangrijk, bij de start van het project. Eenmaal de funderingen in de grond zitten is het nog moeilijk als er problemen met de afmetingen worden ontdekt.
  • Controle van de facturen: wanneer de aannemers hun facturen opsturen moet gecontroleerd worden of ze overeenkomen met de offertes alsook de meer- en minprijzen die tijdens de werfvergaderingen of anders zijn afgesproken.
  • Voorlopige en definitieve oplevering: wanneer er een oplevering moet gebeuren zal de projectleider na uitvoering van de verschillende fases de controle doen en alle gebreken oplijsten zodat niet uitgevoerde werken of reparaties kunnen gebeuren volgens afspraak

MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Projectleider voor de aannemers

Ook aannemers maken gebruik van projectleiders. Zij doen vrijwel dezelfde taken, maar daar komt ook vaak nog werfleiding bij kijken. Ze analyseren de plannen, vergelijken de offertes van onderaannemers, doen de coördinatie van de onderaannemers, volgen de werfvergaderingen, zijn het centrale aanspreekpunt meestal voor de architect/bouwheer/onderaannemers/… Omdat ze regelmatig ook werfleiding doen zullen ze ook bestellingen van materialen plaatsen, huur van machines of materialen regelen indien ze zelf niet het juiste gereedschap hebben, op de werf de onderaannemers correct aansturen zodat alles op de juiste manier uitgevoerd wordt,…

Wanneer het zeer drukke periodes zijn en alle eigen projectleiders hun agenda’s zitten overvol, dan kunnen ook aannemers externe, zelfstandige projectleiders aanstellen om projecten in hun naam uit te werken en af te handelen. Dergelijke samenwerkingen zijn niet altijd vanzelfsprekend omdat bouwfirma’s intern meestal een geoliede machine zijn. Om dus een externe werkkracht daar in te integreren willen er wel eens communicatieve hobbels voorkomen, maar na langere samenwerking en met een professionele instelling kan ook die combinatie even goed werken.


Projectleider als werfleider

Wat kost een projectleider

Net als architecten en ingenieurs is de prijs van een projectleider afhankelijk van het project zelf. Bovendien zijn de betere projectleiders druk bezet omdat hun naam in de sector gekend is en ook dat drijft de prijs omhoog natuurlijk. Een goede projectleider is zoals iedere professional in het bouwproces zijn geld waard. Zij kunnen door hun ervaring offertes zeer goed inschatten en scherper vast krijgen. Door een zeer goede planning, een goede voorbereiding en coördinatie kunnen ze bovendien fouten op de werf zoveel mogelijk minimaliseren en op die manier veel geld uitsparen. Het belangrijkste argument om een projectleider te nemen is waarschijnlijk dat ze samen met de architect alle zorgen op zich nemen en de bouwheer enkel beslissingen moet nemen wanneer er zich problemen voor doen die bijkomend grote kosten met zich mee brengen. Voor de rest kan hij zich op zijn eigen activiteiten blijven focussen en met een vrij gerust hart afwachten tot het gebouw klaar is om in gebruik te nemen.

Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

Like ons op facebook!

De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *