Afwerken van sandwichpanelen - maaiveld

Druipneus onder een sandwichpaneelDe aansluiting van sandwichpanelen met de grond lijkt heel eenvoudig, maar theoretisch zitten hier toch wel wat problemen in. De standaarddetails die in de industriebouw gebruikt worden zijn EPB-technisch niet correct. Een juiste oplossing hiervoor is technisch vrij arbeidsintensief en wordt dus niet snel toegepast. In de woningbouw moet het wel wat correcter zijn, maar ook hier proberen staalbouwers er zo weinig mogelijk over te spreken. Zelfs de fabrikanten hebben in hun technische handboeken geen uniforme oplossing voor dit probleem. Het komt voorlopig nog steeds aan op knutselwerk. Onderstaand verschillende details om meerdere situaties uit te werken en toe te lichten.

Wat is een druipneus - druiplijst

Een druipneus is eigenlijk niets meer dan een metalen plaat van (meestal) 0.63mm dik, geplooid in de gewenste vorm. Deze wordt steeds onder een sandwichpaneel of wandplaat geplaatst om verticaal afstromend water verder naar buiten te leiden. De plaat zelf is op voorhand behandeld met een grondlaag die roesten in de buitenlucht voorkomt. Aan de zichtbare zijde is deze bijkomend afgewerkt met een laklaag in een standaard RALkleur. De druiplijst kan in alle richtingen op maat gemaakt worden. De vorm, de lengte van de lippen, de totale lengte van de druipneus. (Er zijn enkele kleine beperkingen, maar niet het vermelden waard) De enigste grote beperking is de totale lengte omdat men vast zit aan maximale breedte van de plooibank. Afhankelijk de leverancier kan er geplooid worden op 3m, 4m of 6m. Langer is mogelijk, maar kan op een beperkt aantal plaatsen en is kostelijk. Korter (op maat) is ook perfect mogelijk. Indien plaatsing door 1 persoon gedaan wordt kiest men vaak voor 3m wegens makkelijker te hanteren. Indien men met 2 kan plaatsen wordt de langst mogelijke lengte steeds genomen.

Een druipneus plaatsen

Omdat men beperkt zit op vaste lengtes moet men druipneuzen aan elkaar koppelen voor langere muren. Dit gebeurt met koppelstukken van 100mm die onderin de eigenlijke druipneus past.

Voor men de eerste druipneus (1) op zijn plaatst bevestigd neemt men een koppelstuk (3) waarop men aan 1 zijde een streng kit (2) aanbrengt om te verlijmen en af te dichten. Vocht dat dus eventueel tussen de druipneus en het koppelstuk wordt geperst door de wind kan zo toch niet verder kruipen.
Daarna draait men het koppelstuk tot tegen de onderzijde van de druipneus (1) zodat de kit voldoende contact maakt.    
Daarna wordt de druipneus met koppelstuk op zijn plaats gemonteerd (volgens een gekozen detail hieronder) met een rivet of schroef (4). Om nu een volgende druipneus te plaatsen wordt opnieuw (indien nodig) een koppelstuk op de 2de neus gemonteerd. Vervolgens brengt men opnieuw een streng kit aan op het eerste koppelstuk en draait men de 2de druipneus over het koppelstuk zodat de 1ste en 2de druiplijst direct tegen elkaar zitten. Direct daarna wordt de 2de druiplijst ook weer op zijn plaats vastgezet.

Het koppelstuk is in principe exact hetzelfde als de druiplijst, enkel de lip (2a) is 2mm korter dan bij de druipneus zelf.

plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

Like ons op facebook!

De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

Detail 1 - Traditionele aansluiting van druipneus onder sandwichpaneel op plint

Dit detail hoort bij één van de meest gebruikte. Het is enerzijds eenvoudig, snel uitvoerbaar en waterdicht. Anderzijds is het moeilijk om dit op gebied van isolatie verder correct uit te werken.

Men plaatst eerst een galva L-profiel boven op de plint. Deze zal zowel de druipneus dragen, alsook een aanslag creëren om het sandwichpaneel tegen te bevestigen. Hierdoor moet er geen extra structuur voorzien worden.

De druipneus wordt zo geplaatst dat het met wat lichte druk op de mousseband (5) neerkomt. Wel moet gezien worden dat de druipneus al zoveel mogelijk waterpas zit (terwijl er steeds contact is met de mousseband).

Theoretisch zit het L-profiel(7) direct op de knik van de druipneus. In de praktijk wordt het hoogste punt van de druipneus gezocht en van daaruit wordt het L-profiel waterpas gezet. De sandwichpanelen worden tijdens de plaatsing hierop gezet zodat er geen nood meer is om deze horizontaal uit te lijnen. Enkel verticaal moeten ze nog correct geplaatst worden en dan vastgeschroefd.


 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Prefab betonplint
 3. Plooistuk 3mm (galva of gelakt) (eventueel zwelband tussen plint en profiel)
 4. Betonschroef/slaganker/...
 5. Mousseband(of dikke kitvoeg)
 6. Druiplijst 0.63mm (bevestigd met rivetten)
 7. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 8. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 9. Schroef voor sandwichpaneel (kop aan binnenzijde eventueel af te slijpen, minimum 2 windingen zichtbaar te laten)
plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Detail 2 - traditionele aansluiting van druipneus onder sandwichpaneel op plint

In plaats van een geplooid L-profiel op de plint te plaatsen voorzien sommige industriebouwers een koker net boven de plint. Hierdoor verdwijnt de schroef die het sandwichpaneel vast zet volledig uit het zicht. Sommige verkiezen dit detail, andere hebben graag het L-profiel omdat dit een vlak geheel geeft.


plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint
 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Prefab betonplint
 3. Stalen koker (vb 50/3 - elke 1500mm vastgezet tegen de plint)
 4. Betonschroef/slaganker/... (ideaal als dit in de vloer valt, maar ooit zit de plint tot +200 en zit deze gewoon in het zicht)
 5. Mousseband(of dikke kitvoeg)
 6. Druiplijst 0.63mm (bevestigd met rivetten)
 7. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 8. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 9. Schroef voor sandwichpaneel (kop aan binnenzijde af te slijpen, minimum 2 windingen zichtbaar te laten)

Detail 3 - Traditionele aansluiting van druipneus onder sandwichpaneel op geïsoleerde plint

Om detail 1 EPB technisch iets beter uit te werken kunnen prefab plinten voorzien worden met een geïsoleerde schil. Hierdoor ontstaat er rondom het gebouw een koude brug waarvan de hoogte bepaald wordt door de helling van de druiplijst. Door de druipneus bijna tot op de schroef te laten komen kan de koude brug minimaal gemaakt worden. Door gebruik te maken van detail 2 als basis kan de druiplijst bijna vlak gelegd worden. Al moet het water natuurlijk wel nog altijd naar buiten vloeien.


 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Prefab geïsoleerde betonplint
 3. Plooistuk 3mm (galva of gelakt) (eventueel zwelband tussen plint en profiel)
 4. Betonschroef/slaganker/...
 5. Mousseband (of dikke kitvoeg)
 6. Druiplijst 0.63mm (bevestigd met rivetten)
 7. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 8. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 9. Schroef voor sandwichpaneel (kop aan binnenzijde af te slijpen, minimum 2 windingen zichtbaar te laten)
plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Detail 4 - Goedkope afwerking sandwichpaneel tegen gevel

Dit detail is vrijwel de goedkoopste manier om een sandwichgevel af te werken. Gewoon geen afwerking gebruiken, maar ook geen zichtbare plint. Belangrijk is wel dat er dan achterliggende structuur is waar het maaiveld tegen kan eindigen. Door het sandwichpaneel naar voor te brengen druipt regenwater direct op het maaiveld. Het gebruik van een druiplijst wordt zo overbodig. De dragende structuur moet verder wel waterwerend zijn. (Bijna vanzelfsprekend bij een bestaande muur) Dit detail is vooral interessant bij het bekleden van een bestaand gebouw dat een opfrissing nodig heeft zonder al teveel geld te moeten kosten.


plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint
 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Dragend metselwerk
 3. Verlijmde waterkering/cementering/... (Niet nodig indien de gevel reeds waterbestendig is)
 4. Watervaste houten regel vastgezet in metselwerk
 5. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met zelfborende schroef, conische kop om niet in de weg te zitten van sandwichpaneel ) - weg te laten, maar sandwichpanelen zijn dan moeilijker waterpas te zetten tijdens plaatsing.
 6. Schroef voor sandwichpaneel

MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Detail 5 - Druipneus onder sandwichpaneel tegen bestaande gevel

Detail 4 is heel eenvoudig en zo goedkoop mogelijk. De gezaagde panelen geven aan de onderzijde echter een vreemd zicht, zwevend in het ijle. Een strakke, horizontale lekdorpel boven het maaiveld geeft een afgetekende lijn. Het gebouw krijgt een zichtbaar meer solide basis. Het is een aanrader om wat extra budget te voorzien voor deze visuele verbetering.


 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Dragend metselwerk
 3. Verlijmde waterkering/cementering/...(Niet nodig indien de gevel reeds bestaand is)
 4. Watervaste houten regel vastgezet in metselwerk
 5. Druiplijst 0.63mm(bevestigd met zelfborende schroef, conische kop om niet in de weg te zitten van sandwichpaneel )
 6. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met zelfborende schroef, conische kop)
 7. Tochtband (niet nodig indien dragende structuur winddicht is)
 8. Schroef voor sandwichpaneel
plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Detail 6 - Sandwichpaneel met druipneus op omega tegen metselwerk

Plaatsing van sandwichpanelen gebeurt niet alleen op houten regelwerk. Dit kan ook op stalen omega's. Verder is het detail exact hetzelfde als detail 5. Wel wordt aangeraden om omega's van minimum 30mm te nemen zodat de kop van de schroef voldoende plaats heeft. Indien er genoeg ruimte is, is 40mm diepte nog beter.


plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint
 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Dragend metselwerk
 3. Verlijmde waterkering/cementering/... (Niet nodig indien de gevel reeds bestaand is)
 4. Galva omega 3mm - vastgezet in het metselwerk
 5. Slagplug/betonanker/...
 6. Druiplijst 0.63mm (bevestigd met rivetten)
 7. Galva L-profiel 50/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 8. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 9. Schroef voor sandwichpaneel

Detail 7 - Sandwichpaneel voor een betonrand door plaatsen

Een tuinhuis of berging die wat meer uitstraling mag hebben heeft niet dezelfde eisen als grotere gebouwen. Het is perfect mogelijk om een betonplaat (met vorstrand) te storten waarop een eenvoudige constructie wordt rechtgezet. Door de betonplaat voldoende hoger dan het maaiveld te voorzien ontstaat er automatisch een waterdichte opkant. Wanneer het sandwichpaneel lager dan de afgewerkte pas komt is het geheel onderaan al direct waterdicht. Het L-profiel (3) kan zelfs wat naar buiten gebracht worden wanneer de beton niet helemaal recht gestort is. Zo is het resultaat toch een strakke gevel. Net zoals detail 5 een uitbreiding is van detail 4 kan ook hier gemakkelijk een lekdorpel toegevoegd worden.


 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Betonplaat (voldoende boven maaiveld)
 3. Galva L-profiel 3mm (minimaal 100/50/3)
 4. Betonschroef/slaganker/... (minimaal 80mm van de kant boren om afbarsten te voorkomen)
 5. Galva L-profiel 70/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 6. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 7. Schroef voor sandwichpaneel (kop aan binnenzijde eventueel af te slijpen, minimum 2 windingen zichtbaar te laten)
plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Detail 8 - Sandwichpaneel tegen houtconstructie zonder druipneus

Dit detail is vrijwel idem aan detail 7 met het verschil dat bij deze een houten balk bovenop de betonplaat vastgezet wordt. Deze balk kan perfect onderdeel zijn van een volledig houtskeletstructuur. Ook hier kan bijkomend een druipneus voorzien worden.


plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint
 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Betonplaat (voldoende boven maaiveld)
 3. Houten regel/houtconstructie
 4. Betonschroef/slaganker/... (minimaal 80mm van de kant boren om afbarsten te voorkomen)
 5. Galva L-profiel 70/50/2mm (bevestigd met rivetten)
 6. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 7. Schroef voor sandwichpaneel

Theoretisch correcte aansluiting van sandwichpaneel met druipneus op plint

 • Bovenstaande details worden allemaal in de praktijk toegepast. Detail 1 is het meest toegepaste type. Afhankelijk van de omstandigheden worden de andere details toegepast. Geen enkel van bovenstaande details is correct in termen van EPB. Steeds loopt er een stalen plaat van binnen naar buiten welke een koude brug vormt. Vrijwel elke architect zal dit detail in het EPB-rapport opnemen met de daarbij horende strafpunten.
 • Voorlopig is er geen standaard detail dat wel correct is volgens EPB-normen. Mits wat gezond verstand en kennis valt er wel wat te bedenken. Belangrijk is enerzijds een doorlopend isolerende schil en anderzijds het voorkomen van binnendringen van vocht. Onderstaande details zijn een theoretische poging om een nieuwe gevel en een bestaande gevel met sandwichpanelen te bekleden. Daarbij moet de druipneus correct te bevestigen zijn volgens de regels van EPB.

Detail 9 - Sandwichpaneel op plint met een druiplijst zonder koude brug

Een druipneus loopt in principe steeds van binnen naar buiten en vormt zo een koude brug. Dit moet vermeden worden om EPB-technisch in orde te zijn. Dit kan door de druiplijst enkel decoratief aan de buitenzijde te bevestigen. De functionaliteit (het buitenhouden van water) wordt overgenomen door een waterkering. Het is echter niet mogelijk het sandwichpaneel rechtstreeks op de plint te zetten. Zo ontstaat een volledig horizontale voeg waardoor water naar binnen kan kruipen en zo toch een brug vormt die koude kan geleiden.

Twee watervaste, houten latten worden op de plint gelegd. De eerste maakt rechtstreeks contact met de isolatie om de doorgaande, isolerende schil te garanderen. De tweede wordt indien nodig met dunne plaatjes uitgevuld om een perfect horizontale rand te creëren. Eventuele spleten die tussen het hout ontstaan door het uitvullen bevatten stilstaande lucht wat ook isolerend zal werken. De tweede lat moet wel steeds achter de diepere lip van het sandwichpaneel blijven.  Zo start de helling van de waterkering tijdig en is er weinig kans op teruglopend water.

Let wel, onderstaande details zijn een theoretische benadering van het probleem. Toepassing ervan is nog niet geweten of getest.


 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Prefab geïsoleerde betonplint
 3. Stalen koker (vb 50/3 - elke 1500mm vastgezet tegen de plint)
 4. Betonschroef/slaganker/...
 5. Watervaste houten latten (geschroefd of gelijmd op de plint, aansluitend op de isolatie)
 6. Waterkering (verlijmd tegen koker, op houten planken tot over verticale zijde van de plint)
 7. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 8. Schroef voor sandwichpaneel (kop aan binnenzijde af te slijpen, minimum 2 windingen zichtbaar te laten)
 9. Druiplijst 0.63mm
 10. Zelfborende gelakte schroef of rivet om druiplijst tegen buitenplaat vast te zetten
plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint

Bedenkingen:

 • De binnenplaat van het sandwichpaneel is nog altijd een scherpe stalen plaat. Mogelijk kan deze doorheen de waterdichting snijden. De onderste cm van de binnenplaat verwijderen zou dit zonder twijfel kunnen voorkomen, maar de extra handeling maakt de plaatsing omslachtiger.
 • De bovenste houten lat moet rondom het gebouw waterpas liggen om de sandwichpanelen eenvoudig te kunnen plaatsen. Een overlap van de waterdichting kan plaatselijk mogelijk een verdikking veroorzaken. Niet het grootste probleem als dit onder de dakrand kan opgevangen worden.
 • Door de houten latten ontstaat een hogere voeg die de druipneus moet verbergen. Hoe hoog mag de druipneus zijn om visueel nog aanvaardbaar te zijn...

Detail 10 - Sandwichpaneel tegen bestaande gevel zonder koude brug

Om een bestaande gevel correct bijkomend te isoleren met sandwichpanelen zit het probleem vooral in de grond. De buitengevel moet tot op de fundering vrij gegraven worden zodat een extra isolerende laag aangebracht kan worden. Indien de fundering breed genoeg is kan er rechtstreeks op vertrokken worden. Zo niet kan een L-ijzer tegen de gevel geboord worden waar het isolerend metselwerk op vertrekt.
Uiteraard kan ook niet-samendrukbare isolatie gebruikt worden, maar de aansluiting met het sandwichpaneel kan wat moeilijker verzekerd worden.

Belangrijk is om te voorkomen dat water doorheen de isolatie kan dringen. Omdat aan de druipneus sowieso een waterkering nodig is kan deze evengoed gebruikt worden om de isolerende laag volledig in te kleden.
Ook een prefab geïsoleerde plint kan perfect gebruikt worden. Deze kan net zoals isolerend metselwerk bovenop een geboord L-profiel geplaatst worden. Vanaf dan is het detail vrijwel gelijkend aan detail 9.


plaatsing van druiplijst onder sandwichpaneel op plint
 1. Geïsoleerd sandwichpaneel
 2. Bestaande constructie (metselwerk,...)
 3. Isolerend metselwerk
 4. Waterkering (beschermen van ondergrondse isolatie, vastgelijmd tegen bestaand metselwerk)
 5. Watervaste houten lat, waterpas uitgevuld (bevestigd op isolerend metselwerk)
 6. Houten regel bevestigd tegen bestaand metselwerk (bij onregelmatig metselwerk te vervangen door twee L-profielen die in diepte uit te lijnen zijn)
 7. Tochtband (om de profilering van de binnenplaat op te vullen)
 8. Schroef voor sandwichpaneel
 9. Druiplijst 0.63mm
 10. Zelfborende gelakte schroef of rivet om druiplijst tegen buitenplaat vast te zetten

Bedenkingen:

 • De binnenplaat van het sandwichpaneel is nog altijd een scherpe stalen plaat. Mogelijk kan deze doorheen de waterdichting snijden. De onderste cm van de binnenplaat verwijderen zou dit zonder twijfel kunnen voorkomen, maar dit maakt de plaatsing omslachtiger.
 • De houten lat moet rondom het gebouw waterpas liggen om de sandwichpanelen eenvoudig te kunnen plaatsen. Een overlap van de waterdichting kan plaatselijk mogelijk een verdikking veroorzaken. Niet het grootste probleem als dit onder de dakrand kan opgevangen worden.

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

2 Comments on “Maaiveld – Afwerken sandwichpaneel met plooiwerk”

 1. Beste,een vraagje..de betonplint die onder de sandwichpaneel ligt,mag die volledig zichtbaar zijn of moet die een minimum aan lengte onder het maaiveld liggen ?
  En een druipneus mag die horizontaal of naar binnen hellen onder een sandwichpaneel ?

  1. Dag Pascal,
   Je gaat de betonplint altijd ergens op moeten afsteunen. Je kan die op je betonplaat zetten, maar dan ga je altijd de kans hebben dat er water tussendoor naar binnen loopt. Verder ga je ook visueel niet het mooiste resultaat bekomen zo. We raden dus aan om de betonplint dieper aan te zetten, zo ziet het er netter uit en voorkom je ook water op je binnenvloer.
   De druipneus kan best altijd wat naar buiten afhellen. Indien het horizontaal of naar binnen loopt, gaat je water ook naar binnen lopen en via het kleinste gaatje beginnen lekken. Dat raden we dus al helemaal af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *