Grondproeven

Bepalen van de samenstelling van de bodemOm te bepalen wat voor type funderingen kunnen worden toegepast bij een industriebouw moet er eerst voldoende kennis zijn over de ondergrond. Vooral kennis van de draagkracht van de grond is noodzakelijk. Mocht men zonder voorkennis starten met bouwen en de grond blijkt instabiel te zijn zou het gebouw zeer snel scheuren, verzakkingen of zelfs levensgevaarlijke schade kunnen oplopen. Uiteindelijk komt de verantwoordelijkheid hiervan uit bij de architect, dus deze zal vrij snel aangeven wanneer een grondproef van belang is.


MATERIAALGIDSEN & KWALITATIEVE BOUWMATERIALEN

Gedetailleerde uitleg bij elk proces in industriebouw.

Bekijk alle artikels
Ga naar de webshop

Waarom grondproeven uitvoeren?

Het is algemeen bekend dat de toplaag of zwarte, organische grond niet geschikt is om op te bouwen. De zwarte grond moet dus sowieso verwijderd worden, maar daaronder is het niet zeker dat de grond voldoende draagkrachtig is. Klei- of veenachtige lagen maken de grond instabiel, zeker als deze in ongelijke lagen liggen. Ook oude ondergrondse (vergeten) structuren, hoge grondwaterstand,… Er zijn talrijke factoren die invloed kunnen hebben. Om dit te onderzoeken zijn er verschillende grondproeven ontwikkeld. Verschillende grondproeven hebben verschillende doeleinden. Meestal zal de ingenieur bepalen welke proeven uitgevoerd moeten worden. Deze heeft namelijk voldoende info nodig om zowel de dimensies van de fundering te bepalen alsook de benodigde wapening.


Soorten grondproeven
Grondsondering


Het sonderingstoestel rijdt met rupsbanden over het terrein en wordt gestuurd tot op voorhand afgesproken punten. Wanneer het toestel stil staat wordt een stang met spitse punt in de grond gedreven met een constante snelheid. Wanneer de grond draagkrachtig genoeg is ontstaat er veel weerstand (puntweerstand en wrijvingsweerstand) op de stang. Het toestel moet meer druk uitoefenen om dezelfde snelheid aan te houden. Wanneer het onstabiele of losse grond is gaat de stang heel eenvoudig de grond in en moet de machine slechts lichte druk uitoefenen op de stang. De druk die het toestel uitoefent wordt continue gemeten en resulteert in een bepaalde curve. Ideaal heeft de curve een geleidelijk verloop, zonder pieken of dalen. Dat geeft aan dat de grond over de volledige diepte dezelfde samenstelling heeft. Wanneer er veel pieken of dalen ontstaan bestaat de grond uit verschillende lagen en kan dit de draagkracht zwaar beïnvloeden. Deze curve geeft echter informatie over één punt op het terrein. Voor een beter beeld moet er op verschillende punten gemeten worden. Er zijn technisch verschillende sonderingen, afhankelijk van de te verwachten ondergrond, alsook de gebruikte tip van de stang, de conus. Tijdens de test kan ook de grondwaterstand gemeten worden.

ImageImage

Plaatproef


Hierbij wordt een stijve plaat met een bepaalde oppervlakte of diameter gebruikt. De plaat hangt onder een verzwaarde constructie en wordt bovenop de grond gezet. Vaak is het een all-terrain voertuig. Trapsgewijs wordt er meer druk op de plaat uitgeoefend waardoor deze de grond eronder zal samendrukken. Door verschillende sensoren wordt opgemeten hoeveel de plaat in de grond gedrukt wordt, waarna ook de druk weer wordt afgelaten. Deze cyclus wordt tweemaal herhaald om een gemiddelde coëfficiënt te bepalen. Deze is een weergave van de elasticiteit of kwaliteit van de verdichting van de grond. De plaatproef wordt vooral toegepast wanneer men een funderingsplaat of vloerplaat zal storten.
Grondboring


Met een boring kan men stalen nemen op verschillende dieptes. Ook kan extra meetapparatuur in de bodem ingebracht worden. Dat kan zowel met een handboor als machinaal, zelfs te water. Grondboringen zijn wel aan bepaalde richtlijnen gebonden. Er kan mogelijk vervuiling van grondwater optreden in diepere lagen door vervuilde grond uit de toplagen. Achteraf moet het gat dan ook weer zorgvuldig gedicht worden.

Image

Hebt u vragen, een opmerking of een suggestie? Hebt u iets foutief opgemerkt? Neem dan zeker even contact met ons op.

Abonneer en ontvang gratis industriebouw-tips!

Enkel als we echt iets nuttig te zeggen hebben hoor je van ons! Doe dus je voordeel en schrijf je nu in!

Like ons op facebook!

De recentste artikelen, nieuwe producten, knappe realisaties en meer...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *